Mikon maszyny

Wózek torowy

Wózek torowy przeznaczony jest do odbierania i transportowania masy betonowej z węzła betoniarskiego do wibroprasy. Wyposażony jest w hydraulicznie otwierana klapę. Wózek porusza się na torowisku, wysokość oraz długość torowiska dostosowywana jest do wymogów zakładów produkcyjnych.